Proučevanje uporabe elektronskih časopisov: Stičišče informacijske znanosti in sociologije (2. del od 2 delov)

Proučevanje informacijskega ravnanja, kamor sodijo tudi študije o uporabnikih, predstavlja tudi najbolj plodno stičišče informacijske znanosti in sociologije, psihologije ter znanosti o izobraževanju. Po namenu sodijo študije o uporabnikih v informacijsko znanost, po metodah (anketa, intervju, fokusne skupine) pa v omenjene starejše družbene vede. Za uspešno izvajanje raziskav informacijskega ravnanja je potrebno poznavanje: informacijskega problema in tehnologije, metod in tehnik družbenih ved.

Baza podatkov AALIB

Vodič po knjižnicah Alpe-Jadran je nastal na pobudo rektorske konference Alpe-Jadran v poznih osemdesetih letih. Sprva je bil izdan v knjižni obliki, zaradi potrebe po ažurnih podatkih pa je bil preoblikovan v elektronsko obliko (AALIB, V2.0).

Namestitev programske opreme v Jugoslaviji

V dveh jugoslovanskih ustanovah (Biblioteka Matice srpske – BMS in Jugoslovanski bibliografski institut – YUBIN) so se tudi po razpadu nekdanje Jugoslavije odločili, da bodo se naprej uporabljali programsko opremo in druge storitve sistema COBISS.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: