Vzpostavitev normativne kontrole v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS.SI, Slovenija

PDF

Opisan je potek postopne uvedbe normativne kontrole v knjižnični informacijski sistem COBISSv Sloveniji (COBISS.SI). Začetna normativna baza podatkov CONOR.SI je ob vzpostavitvi štelanekaj več kot 24.000 normativnih zapisov za osebne avtorje, predvsem slovenske, iz založniškeprodukcije zadnjih nekaj let. Kreirana je bila programsko na osnovi osebnih bibliografij raziskovalcevin slovenske nacionalne bibliografije za monografske publikacije v COBISS.SI. Opisanaso tudi glavna konceptualna izhodišča, ki se nanašajo na celotno logiko vzpostavitve normativnekontrole, nadgradnja programske opreme za vzajemno katalogizacijo, ki jo takšna vzpostavitevzahteva, in sam potek vzpostavitve. Podane so tudi nekatere izkušnje pri katalogizaciji z normativnokontrolo v sistemu COBISS.SI ter načrti v zvezi z vzposta vljanjem normativne kontrole zadruge vrste značnic.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0402037
30. 6. 2004
/
Share This