Prispevek k filozofiji knjižničarstva in informacijske znanosti

Prispevek je spodbuda k debati in reševanju pomembnih vprašanj na več tesno povezanih področjih, kot so: prepad med filozofijo informacij in tistimi filozofijami in teorijami, ki so neupravičeno spregledane kljub relevantnosti za področje knjižničarstva in informacijske znanosti; znanje in modrost kot kategoriji informacijske znanosti; profesionalna odgovornost za filozofijo knjižničarstva in informacijske znanosti; povezanost računalništva z drugimi znanostmi kot nova znanstvena paradigma.

Konferenca Katalogizacija 2007: Nazaj k osnovam in naprej v prihodnost

Na Islandiji v mestu Rekyavik je 1. in 2. februarja 2007 potekala mednarodna konferenca Katalogizacija 2007: nazaj k osnovam in naprej v prihodnost (Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future) v organizaciji Islandske narodne in univerzitetne knjižnice (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn), Mreže zvez nordijskih raziskovalnih knjižnic (The Nordic Research Library Associations Network) in Islandskega združenja za bibliotekarstvo in informacijsko znanost (Upplysing) v sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo in informacijsko znanost Islandske univerze.

Teden sestankov ISO TC46

Letošnji teden sestankov ISO TC46 je bil organiziran v okviru “Las 10as Jornadas Españolas de Documentación” (The Tenth Spanish Conference on Documentation1) v Španiji, v mestu Santiago de Compostelo. Prijazni španski gostitelji organizacije FESABID (podobna slovenski ZBDS) so udeležencem ISO TC46 zagotovili zelo dobre pogoje za delo.

Konferenca ALA 2007

V okviru letošnje konference ALA (Združenje ameriških knjižnic) v Washingtonu od 21. do 27. junija 2007 sem se udeležila tudi dvodnevne predkonference sekcije ALCTS (Association for Library Collections and Technical Services) na temo obdelave zbirk.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: