Sodelovanje med knjižnicami

Knjižnice po tradiciji dobro sodelujejo. Kljub vsem geografskim in političnim mejam in kljub odstopanjem posamičnih institucij knjižničarji neprestano načrtujejo in razvijajo bistvene standarde, norme in pravila, ki jih potem tudi upoštevajo.

Katalogizacijska pravila na Hrvaškem

Katalogizacijska praksa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu je zmeraj temeljila na znanih in priznanih pravilih za katalogiziranje, če omenimo le Pravila za popisovanje (z označenimi členi Pruskih inštrukcij in deloma drugih pravil) iz leta 1930, ki jih je za uporabo v Narodni knjižnici prilagodila Eva Verona.

Problemi pri povezovanju bibliografskih omrežij

Vzporedni (hkratni) dostop do več bibliografskih baz podatkov ali omrežij naj bi omogočal predvsem naslednje: 1. Hkratno iskanje in prikaz rezultatov za končnega uporabnika na skupnem iskalnem vmesniku; mogoč prikaz dvojnih zapisov ločeno ali skupaj. 2. Čim večjo ekonomičnost ponovne uporabe že obstoječih podatkov za namene lastnega katalogiziranja, ki ga izvaja katalogizator knjižnice.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: