Ali gre za spremembo paradigme znanstvenega komuniciranja? Primer elektronskih znanstvenih časopisov s področja informacijske znanosti in knjižničarstva (1. del od 2 delov)

PDF

Do pojava elektronskega publiciranja se je znanstveno komuniciranje skoraj 400 let razvijalo v smeri, ki jo je tehnološko določal tisk na papirju. Hiter razvoj online elektronskega publiciranja v zadnjem desetletju 20. stoletja je prinesel možnosti cele vrste sprememb, predvsem pa znanstvenih časopisov in člankov, kar spreminja tudi dosedanjo paradigmo znanstvenega komuniciranja. Med znanstvenimi časopisi s področja informacijske znanosti in knjižničarstva je bilo 55 časopisov, ki so imeli leta 1997 faktor vpliva večji od 0. Ugotovljeni so njihovi online elektronski dvojniki, ponudniki, pogoji uporabe in dostopnost za uporabnike v Sloveniji. Online elektronsko verzijo je imelo 36 časopisov (66 odstotkov).

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 9. 1999
/
Share This