Namen in uporabnost Digitalnega repozitorija COBISS (dCOBISS)

PDF

IZUM je v letu 2020 izdal prvo verzijo Digitalnega repozitorija COBISS (dCOBISS), ki je samostojna spletna aplikacija, namenjena hranjenju in upravljanju digitalnih vsebin. Dostopna je vsem knjižnicam v sistemu COBISS in deluje po principih vzajemnega dostopa do objav v dCOBISS. Osnova in pogoj za dodajanje vseh vrst digitalnih vsebin je bibliografski zapis. V prispevku so predstavljeni posamezni segmenti repozitorija ter druge obstoječe in predvidene funkcionalnosti. dCOBISS bo podpiral tudi analizo odprtega dostopa za slovenske raziskovalce, aplikacija pa se bo v prihodnje razvijala v skladu s trendi, potrebami in hitro spreminjajočimi se razmerami v slovenskih knjižnicah in mednarodnih knjižničnih okoljih.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2126006
20. 12. 2021
2126006
Share This