Uvajanje segmentov programske opreme COBISS3 v Sloveniji

PDF

V sestavku objavljamo kronološki pregled nastajanja posameznih verzij programske opreme COBISS3. Opisane so glavne značilnosti posameznih segmentov, izkušnje z uvajanjem bistvenih funkcij in proces usposabljanja uporabnikov. Navajamo še nekaj statističnih podatkov in kazalcev, ki kažejo trenutno stanje uporabe programske opreme COBISS3.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904199
31. 12. 2009
Share This