Izzivi izobraževanja knjižničarjev

Na znanstvenem srečanju Knjižnice v 21. stoletju je bila sprejeta vizija knjižnice tretjega tisočletja. V središču njene prihodnje vloge je ustrezno izobražen knjižničar. V Srbiji smo s specializiranim knjižničarskim izobraževanjem pričeli že leta 1948, leta 1963 pa se je začelo izvajati tudi na Filološki fakulteti v Beogradu.

Historical Studies in Information Science

G. Woledge je leta 1983 v časopisu Journal of Documentation objavil članek pod naslovom Historical Studies in Documentation. “Bibliography” and “Documentation”: Words and Ideas,1 v katerem piše o usodi besede dokumentacija in prikazuje definicije dokumentacije P. Otleta, F. D. Duyvisa, S. L. Bradforda, Th. Bestermana, J. H. Shere, A. N. Groscha.

Knjižničarstvo in tehnološki razvoj proti knjižnici brez knjig

Poklic opredeljuje predvsem delo, ki ga človek opravlja v družbeni delitvi dela. Tradicionalni bibliotekarski poklic nima monopola nad delom, ki ga opravljajo digitalni bibliotekarji. V primeru digitalnih bibliotekarjev ne gre več za star poklic bibliotekarja, temveč za nov poklic, za katerega še nimamo ustreznega poimenovanja in tudi natančno ne vemo, kako se bo odvijala specializacija znotraj njega.

Online referenčna služba

Predstavljeni so vtisi s predkonference Digital Reference, ki je potekala v Atlanti v povezavi z letno konferenco ALA 2002. Online referenčna služba se je v zadnjih letih v ameriških knjižnicah že močno uveljavila, počasi pa prodira tudi v Evropo. Na Danskem deluje od oktobra 1999 Net Librarian kot pilotski projekt treh splošnih knjižnic.