Referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI

PDF

Predstavljen je kooperativni referenčni servis Vprašaj knjižničarja, v katerem sodeluje 11 institucij in je uradno začel delovati 1. januarja 2005 v sistemu COBISS.SI. Prikazana je zgodovina servisa – od prvih idej v letu 2001 ter organizacija, pravila in delovanje servisa, ki ponuja poleg e-pošte še novo obliko referenčne storitve, to je klepet po spletu.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504281
31. 12. 2005
/
Share This