Ročna ali računalniško podprta kategorizacija znanstvenih publikacij?

PDF

Za vrednotenje raziskovalne uspešnosti so potrebne zanesljive bibliografske podlage, pri čemer se pristojni državni organi, ki odločajo o javnih sredstvih za ta namen, opirajo na sistem COBISS. Poleg IZUM-a in OSIC-ev se je v tej smeri v zadnjih letih angažirala tudi posebna Komisija SAZU, katere predlogi pa so zaradi nepopolnega poznavanja COBISS-a in zaradi nejasnih razmejitev med klasifikacijo po tipologiji in kategorizacijo pri vrednotenju bibliografskih enot v mnogih pogledih sporni. Članek opozarja na težave, v katere bo zašla ARRS, če bo take predloge nekritično sprejela v normativno ureditev. Predstavljen je model računalniško podprte kategorizacije znanstvenih publikacij in primer poskusne kategorizacije.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0501003
31. 3. 2005
/
Share This