Povezivanje baza i servisa sistema COBISS.SI sa različitim informacionim servisima

PDF

Pored online kooperativnosti u obradi građe i online pristupa katalozima biblioteka, sistem COBISS.SI obezbjeđuje upotrebu i povezanost bibliotečkih baza podataka s drugim informacionim sistemima i servisima. U članku će najprije biti opisani različiti načini upotrebe baza podataka u drugim informacionim sistemima. Povezuju se, kako bibliografsko-kataloške baze podataka (uzajamna i lokalne), tako i baze koje biblioteke koriste za lokalne funkcije, a to su baze podataka o članovima biblioteke, o pozajmljenoj građi itd. Biće opisana i namjena povezivanja i sa time prednosti takvog povezivanja za korisnike COBISS-a, korisnike usluga biblioteka, istraživače, studente itd.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1401011
30. 6. 2014
/
Share This