EDIFACT – nov način sodelovanja knjižnic in dobaviteljev gradiva

PDF

Elektronska izmenjava poslovnih dokumentov je znana in se uporablja že dolgo, pa tudi standard EDIFACT, ki takšne aktivnosti ureja, obstaja že nekaj časa. Zadnja leta se je ta standard bolj uveljavil tudi v procesih nabave knjižničnega gradiva in tudi v naših knjižnicah so že začeli odkrivati prednosti modernih tehnologij pri izmenjavi poslovnih dokumentov v nabavnih procesih. V programski opremi COBISS3 so funkcionalnosti v segmentu COBISS3/Nabava dopolnjene z možnostjo prenosa naročil med naročnikom in dobaviteljem z upoštevanjem standarda EDIFACT. Po prvih izkušnjah Centralne tehniške knjižnice (CTK) Univerze v Ljubljani, pobudnika za vpeljavo nove funkcionalnosti, ki se sicer trenutno uporablja le za naročanje knjižničnega gradiva v tujini, se bodo tudi nekatere druge funkcionalnosti, ki jih ponuja EDIFACT, dodale v programsko opremo COBISS3. Za knjižnice je prehod na novo tehnologijo preprost, poleg ekonomskih koristi pa ponuja tudi zanesljivost in sledenje trendom pri nabavi knjižničnega gradiva.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0603071
30. 9. 2006
/
Share This